Skip Navigation Links
System Sjötid

Systemet är framtaget för att kunna fungera ombord på skärgårdsfartyg när dessa har förbindelse med Internet. Registrering av arbetstid sker och matchas mot överenskommen AO. Systemet håller reda på vederlag, komp, övertid, OB-tid m.m. enligt gällande kollektivavtal (det s.k. Skärgårdsavtalet vilket omfattar de flesta rederier i trafik i Stockholms Skärgård) tecknat mellan Seko Sjöfolk, SFBF, SMBF och Almega.

Resultatet av uträknad tid kan skrivas ut i en arbetstidsjournal samt överföras till Hogia Lönesystem.

Av- resp. på-mönstring till Sjömansregistret kan också utföras.

Installationsanvisning

Länk till installationsprogramvara

Användarhandbok för användning ombord

Systemet kan installeras fritt och testköras med testinloggning. Kontakta oss för en demonstration och tillgång till dessa inloggningsuppgifter.


Telefon: +46 (0)70 699 84 99

Postadress: Finska Gatan 31, SE-122 37 Enskede SWEDEN

Email:
Kundreferenser