Skip Navigation Links

I huvudsak verkar företaget inom följande kompetensområden:
  • Generell kompetens om systemdesign och programmering
  • SQL-Databaser, främst arbete med SQL i existerande databaser, men även design
  • Windows och Microsoft-produkter (.NET Windows Forms samt Web), men även stordatorer
  • Programmering i Visual Basic, C#, VBScript m.m. Samt Cobol i stordatormiljö
  • Anpassningar i system baserade på affärssystemen Scala, Mamut och Visma
  • Anpassningar/lösningar med MS Office-produkterna (OLE och VBA-programmering)
  • Systemteknik och datakommunikation

Telefon: +46 (0)70 699 84 99

Postadress: Finska Gatan 31, SE-122 37 Enskede SWEDEN

Email:
Kundreferenser